Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi)

By Hacker at 20 days ago • 0 collector • 20 pageviews

Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir. Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.


I-Amatör Balıkçı Belgesi:

Öncelikle 2/2 tebliğe göre, amatör balıkçı ve amatör balıkçılık faaliyetinin tanımına bakmak gerekiyor.


Tebliğe göre; Amatör balıkçı, amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi, amatör balıkçılık da sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliği ifade ediyor.

Amatör balıkçılık faaliyetinde bulunan T.C. Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, ikamet ettikleri ilin/ilçenin Tarım Müdürlüğüne müracaat ederek "Amatör Balıkçı Belgesi" alabilirler. Başvuru için, fotoğraf, muhtardan alınmış ikamet belgesi (artık Mernis'e dayalı nüfus kayıt sistemine geçildiğinden ikametgah gerekmeyebilir) ve kimliği ispat edecek nüfus cüzdanı yeterlidir. Başvuru sırasında, çok cüzi bir belge ücreti müdürlüklerce alınmaktadır.

bu belge, dört yıl geçerli olmak üzere verilmektedir.


Ancak, amatör balıkçılık faaliyetinde bulunan kişiler için, bu belgenin alınması ve bulundurulması zorunlu değildir.

Requires Login

Log in
Information Bar
Amatör Telsiz Faaliyetlerimi Bu Forumda Paylaşıp Sizler için Kaynak Olmasına Çalışıyorum!. TB4PHW - TA407382
Loading...